ท่วงท่าที่สง่างาม ทุกก้าวกระโดดที่เก่งกาจ

ท่วงท่าที่สง่างาม เริ่มต้นในปี 1966 เมืองใน ยุคกลาง ของประเทศ เนเธอร์แลนด์ การแข่ง ขันปรมาจารย์ ชาวดัตช์
เป็นรายการ ที่ได้ รับความ สนใจจาก นักขี่ ม้าและ ม้าแข่ง ระดับโลก

ประกอบด้วย การขี่ม้า กระโดด ข้ามเครื่อง กีดขวาง และศิลปะการ บังคับม้า ชั้นสูง นับเป็น การผสมผสาน อันงดงาม
ที่ส่งเสริม ศักยภาพของ การแข่ง ขันให้อยู่ ในระดับ แนวหน้าและ ได้รับความ นิยมระดับ นานาชาติ

ท่วงท่าที่สง่างาม

ด้วยชื่อเสียง อันเป็นที่ รู้จักอย่าง กว้างขวางนี้ ทำให้การแข่ง ขันได้ ถูกรวมเข้า เป็นเมเจอร์ ที่สี่ รายการแข่ง ม้าชั้น
นำในปี 2018 ท่วงท่าที่สง่างาม

การแข่ง ขันรายการนี้ นับเป็น ความฝัน อันสูงสุด ของเหล่า นักขี่ม้า และเป็น ปรากฏการณ์ แสดงขี่ม้า ที่ยอดเยี่ยม
สำหรับ บรรดาผู้ เข้าชมที่ ชื่นชอบ

ซึ่งสามารถ ดึงดูดกัน อย่างง่ายดาย ขณะที่พวก เขาอยู่ร่วม กันบนสนามแข่ง ขันอันทรงเกียรติ

และรวมกัน เป็นหนึ่งเดียว จากความ หลงใหล ที่เหมือนกัน ทุกก้าว กระโดด ที่เก่งกาจ ท่วงท่า ที่สง่างาม และการ
เคลื่อนไหว ที่แข็งแกร่ง อย่างน่าทึ่ง อาเคิน ดูบอลสด

จึงนับเป็นตัว อย่างการแข่ง ขันที่เด่นชัดเมื่อ เทียบกับการแข่ง ขันขี่ม้า รายการอื่นๆ ดขึ้น ณ บริเวณเชิง เขาเทือก
เขาร็อกกี้ ในประเทศ แคนาดา

ซึ่งนับเป็น ทำเลที่ ตั้งอัน สวยงามน่า ประทับใจ พร้อมสิ่ง อำนวย ความสะดวกอย่าง ครบครันสำหรับ ม้าแข่งและ
นักขี่ม้า ระดับโลกใน การแสดง ศักยภาพ อันยอดเยี่ยม ของพวกเขา

นี้ได้รับการ ยกย่องจาก แฟนกีฬาให้ เป็นการ แข่ง ขันขี่ม้าชั้น นำใน ทวีปอเมริกาเหนือ มีความ ภูมิใจ ที่ได้ มีส่วน
ร่วมกับการ แข่ง ขัน นี้มา นับตั้งแต่ปี 1989

ท่วงท่าที่สง่างาม

หนึ่งในการ แข่ง ขันขี่ม้า กระโดดข้าม สิ่งกีด ขวางอัน ทรงเกียรติระดับ โลกมายาว นานกว่า 25 ปี การแข่ง ขันนี้
ถือเป็น การรวมตัวกัน ของเหล่า นักขี่ม้า ชั้นนำ ระดับแนว หน้าเป็น เวลา สี่วันของ

การแสดงอัน น่าตื่นใจบน สนามขี่ ม้าใน ร่มที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ซึ่งได้รับ การคัด เลือกถึง 10 ครั้ง ให้เป็น การแข่ง
ขันขี่ม้า กระโดด ข้ามเครื่อง กีดขวาง ในร่ม ที่ยอดเยี่ยม ที่สุด ในโลก

ยังได้ รับการ ยกย่องอย่าง กว้างขวางให้ เป็นการ แข่ง ขันขี่ม้า กระโดด ข้ามเครื่องกีด ขวางอัน ท้าทาย และเปี่ยม
ด้วยคุณค่า สำหรับ นักขี่ม้า ที่สามารถเอา ชนะการแข่งขัน

ติดต่อกัน ได้จาก ทั้งสาม เมเจอร์ดัง กล่าว นักขี่ม้าชาว สกอตแลนด์ คือผู้เข้า รายเดียวที่ สามารถครอง
ชัยจากการ ประเภท นี้ใน ปี 2014 – 2015  สนามแข่งม้าโตเกียว  กีฬาขี่ม้า