เรือนเวลาอันสง่างาม โดยมีม้าแข่งและนักขี่ม้าชั้นเยี่ยมของโลกเข้าร่วมในการแข่งขัน

เรือนเวลาอันสง่างาม เป็นการรวมตัว กันของบรรดา นักขี่ม้า และม้า แข่งชั้นเยี่ยม ของโลก ณ สนามแข่ง แฮปปี้
วัลเล่ย์ ในเขต บริหาร พิเศษฮ่องกง โดยมีนัก ขี่ม้าอย่าง แซคเพอร์ตัน เป็นผู้คว้า ตำแหน่งชนะเลิศ

ไปด้วย คะแนน นำ 20 แต้ม ในระหว่าง พิธีมอบ รางวัล ผู้ชนะ การแข่งขัน ได้รับเรือน เวลาอัน สง่างามจาก
รองประธาน บริษัท ฮ่องกง ในฐานะ นาฬิกาอย่าง เป็นทางการ ของการแข่ง ขันครั้งนี้

ทางแบรนด์ได้ นำเสนอความ โดดเด่นของ นาฬิกาโคร โนกราฟหน้าปัด สีน้ำเงินจาก คอลเลคชั่น ซึ่งได้ รับการ
ออกแบบขึ้น ในลักษณะเดียว กับนาฬิกา ที่บรรดาผู้ บุกเบิก ที่มี ชื่อเสียงใส่ ดูบอลสด

เรือนเวลาอันสง่างาม

เมื่อพวกเขา ได้พิชิต การเดินทาง ทางอากาศ ทางบกและ ทางทะเล ทุกรุ่นจาก คอลเลคชั่น มาพร้อม กับกลไก
โครโนมิเตอร์ ที่ได้ รับการ รับรองที่ ล้ำสมัยและ มีการรับ ประกันถึง 5 ปี

รู้สึกภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วม ในรายการ แข่งขัน ในฐานะ ผู้สนับ สนุนหลักและ ผู้จับ เวลาอย่าง เป็นทางการ ไฮไลท์
สำคัญของ การแข่งม้า ประจำปี ประกัน การแสดงที่ น่าประทับใจ จากม้า แข่งและ นักกีฬาขี่ม้า ชั้นเลิศ ของโลก

ในปีนี้สิ้น สุดลงอย่าง น่าประทับใจ โดยมีม้าแข่ง และนักขี่ม้า ชั้นเยี่ยมของโลก

เข้าร่วมใน การแข่งขัน กลุ่ม 1 ไม่น้อยกว่า สี่รายการ คว้าชัยใน การแข่งขัน ม้าแข่งสายพันธ์ุ ต่างประเทศ แบรนด์
นาฬิกาสวิส ยังรู้สึก ภูมิใจ ที่ได้นำเสนอความ โดดเด่น ของนาฬิกา โครโนกราฟ หน้าปัด สีน้ำเงิน จากคอลเลคชั่น

การแข่งขัน  ได้รับการออก แบบขึ้นใน ลักษณะเดียว กับนาฬิกา ที่บรรดาผู้ บุกเบิกที่มี ชื่อเสียงใส่ เมื่อพวก เขาได้
พิชิตการเดิน ทางทางอากาศ ทางบกและ ทางทะเล

ซึ่งมา พร้อมกับ กลไกโครโนมิเตอร์ ที่ได้รับ การรับรอง ที่ล้ำสมัย และมี การรับประกันถึง 5 ปี ได้รับ การออก แบบ
ขึ้นในลักษณะ เดียวกับนาฬิกา ของบรรดา ผู้บุกเบิก ที่มีชื่อเสียง

เรือนเวลาอันสง่างาม

เมื่อพวก เขาได้ พิชิตการเดิน ทางทางอากาศ ทางบกและ ทางทะเล ขอนำเสนอนาฬิกา รุ่นใหม่ ที่เป็น เครื่องยืนยัน
ถึงความ มุ่งมั่น ของนัก บุกเบิก เรือนเวลาอันสง่างาม

ถือเป็นการแสดง ความชื่นชมแก่ บรรดานัก แข่งชาย และหญิง ที่ยอด เยี่ยมเหล่า นี้ด้วย การบันทึกความ สำเร็จหรือ
ความกล้าหาญ ที่ได้ ทิ้งร่องรอย ไว้เป็น ประวัติศาสตร์ การส่งเสริมให้ คนรุ่นใหม่กล้า ที่จะก้าวข้าม ขีดจำกัด นาฬิกา

ทุกรุ่น จากคอลเลคชั่น มาพร้อมกับ เทคโนโลยีอันล้ำ สมัยส่งผล ให้มีกลไก การเคลื่อนไหว ที่มีความ แม่นยำ สูง
ซึ่งได้รับ การรับรอง โครโนมิเตอร์ ทั้งหมด  ท่วงท่าที่สง่างาม | กีฬาขี่ม้า