ได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆ ทั้งหมดต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้อง ข้อดีของการขี่ม้าสำหรับเด็ก ได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆ

ได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆ 1. ชอบความท้าทาย ความกล้าที่จะกระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังม้า คือ ความกล้าที่จะฝ่ าความท้าทายที่รออยู่ตรงหน้า ทั้งความไม่รู้ ความกลัว ความไม่แน่นอน ฯลฯ ถ้าผ่านด่านความท้าทายไปได้ การขี่ม้าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลย กีฬาทุกประเภทมี ความท้าทาย ในตัวของมันเอง ทำให้สนุกในการเล่น อย่างเช่น การเริ่มต้นขี่ม้า ท้าทายความสามารถ ที่เราสามารถ บังคับตัวเอง ให้อยู่บนหลังม้า โดยไม่ตกลงมา

และขี่ม้าไป ในทิศทาง ที่ต้องการได้ เป็นหนึ่ง ในการท้าทาย ความสามารถ ของตัวเอง ทั้งนี้ กีฬานี้ทำให้พัฒนาทักษะ ในการท้าทาย ความสามารถ ของตัวเอง และสามารถ ทำกิจกรรม หรืองานที่ได้ รับมอบหมาย ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี กีฬาขี่ม้า ถือว่าเป็นกีฬา ที่ท้าทาย ความสามารถมาก ทั้งแบบแข่ง ความเร็ว และการแข่งควบคุมม้า ผู้ที่ขี่ม้าจึง มีจิตใจที่ ชอบความท้าทาย ในการเจอกับ สิ่งใหม่ๆได้

2. บุคลิกดี สิ่งสำคัญ ที่สุดของการขี่ม้า คือ ท่านั่งม้าที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องนั่งหลัง ตรงอยู่ตลอดเวลา จุดนี้จะช่วยให้ เรามีบุคลิกภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการเดิน หรือการนั่ง ฉะนั้นการขี่ม้า ช่วยให้ผู้อื่น รู้สึกว่าเรามี บุคลิกภาพที่ดี ไปดูกติกากันสักนิด

3. มีวินัย ทุกครั้งที่ ขี่ม้าจะต้องมี วินัยในตัวเองสูง เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจหรือไม่มีวินัยในตัวเอง ผลเสียจะเกิดที่ม้า ซึ่งม้าอาจจะสับสน และทำให้ ความสามารถ ลดลง ฉะนั้นกีฬาขี่ม้าจำเป็นต้องมีวินัยในตัวเองสูงในการที่จะบังคับตัวเองไม่ขี้เกียจขณะขี่ และต้องมี ความสมํ่าเสมอ ในการมาขี่ม้าด้วย เพราะม้า เป็นสัตว์ที่ต้องการ การออกกำลังกาย

ได้ประโยชน์ไปแบบเต็มๆ

4. เก่งในการควบคุมดูแล การขี่ม้าทำให้เราเก่งในการควบคุม

เนื่องจากเราขึ้นหลังม้าแล้ว เราต้องพยายาม บังคับมันให้ไปตามที่เราต้องการให้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากมากกว่าเราจะควบคุมมันได้ แต่เมื่อใด ที่เราอยบู่ นหลังม้าแล้ว เราต้องคุมมันให้ได้ เพราะหากให้ ม้ามานำทางตัวเรา ย่อมก่อให้เกิด อันตรายได้ในที่สุด ดังนั้น เราจึงนำส่วนนี้ มาพัฒนา ในด้านการฝึก ความสามารถ ของบุคคลได้ เพราะต้องใช้ ความใจเย็นด้วย

5. ทะเยอทะยานที่จะประสบความสาเร็จ เมื่อเราอดทน จากการฝึกมาแล้ว เริ่มขี่มันได้ เราจะมีความสนุก ที่ได้ขี่ เราจะรู้สึกว่า เราอยากจะเก่งขึ้น กว่านี้ เพื่อให้ขี่มันได้เร็วขึ้น ควบคุมมันได้ดีขึ้น เราต้องการที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับเราพยายามที่จะให้มันประสบความสำเร็จนั้นเอง กีฬาขี่ม้า

6. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง ผู้ที่ขี่ม้านอกจากการใช้คำสั่งต่างๆบังคับม้าได้แล้ว จะต้องมีความยืดหยนุ่ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถควบคุมม้าให้ทำตามคำสั่งได้

7. อดทน การขี่ม้าต้องใช้ความอดทนในการฝึก ต้องเจ็บตัว หากไม่มีความอดทน และยอมเหนื่อยในการฝึกซ้อมแล้วนั้น เราจะไม่สามารถขี่ม้าได้อย่างแน่นอน เพราะเป็นกีฬาที่ต้องอดทนต่อความเหนื่อยอย่างต่อเนื่อง และต้องมีสมาธิสูง

8. รับมือได้กับทุกปัญหา เนื่องจากการขี่ม้า ไม่เหมือนการขับรถ หรือขี่มอเตอร์ไซค์ เพราะว่าม้าเป็นสิ่งมีชีวิต มีการตัดสินใจ เช่นเดียวกับคน การรู้จักม้า ที่กำลังขี่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับ หัวหน้ารู้จักลูกน้อง ตามคำพูดของซุนวู ดูบอลสด

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง การรู้จักกับม้าที่กำลังขี่ ไม่ว่าจะเป็นด้านนิสัย อารมณ์ ซึ่งต้องเกิดจากความช่างสังเกต และประเมิน ตลอดเวลา จะทำให้ เราได้รู้ล่วงหน้า ว่าปัญหาจะเกิดเมื่อใด และจะรับมือ กับปัญหาต่างๆได้อย่างไร

9. กล้าตัดสินใจ หากเรากำลังนั่ง อยู่บนหลังม้านั้น เราไม่รู้ว่าอะไร จะเกิดขึ้นข้างหน้า เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ก็ตามเราต้อง กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี เช่น หากม้าที่เราขี่กำลังตกใจ พยศ เราต้องมีสติตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ม้าสงบ เราก็จะไม่ตกจากหลังม้าทันที หรือตกลงมาโดยวิธีที่ไม่บาดเจ็บ

10. มีพัฒนาการในตนเองสูง กีฬาขี่ม้า เป็นกีฬาที่ ต้องพัฒนาตนเอง อยู่ตลอดเวลา ต้องรู้จักรับฟัง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือข้อผิดพลาด เนื่องจากเป็น กีฬาที่ต้องเสี่ยงอันตราย ทำให้ต้องรู้จัก วิเคราะห์อย่างรอบคอบ ต้องพัฒนา ข้อด้อยของตนเอง ตลอดเวลา เพื่อลดอัตราการเสี่ยง และพัฒนาข้อดีให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความมั่นใจในการพัฒนาไปสู่ขั้นอื่นต่อไป