เดือน: เมษายน 2021

ยังไม่แพ้ใคร สายน้ำผึ้งมาที่นี่บนยอดคลื่นและยังไม่แพ้ใคร Epatante ผู้ชนะปีที่แล้วมีคำถามให้ตอบหลังจากพ่ายแพ้ที่เคมป์ตัน

ยังไม่แพ้ใคร GOSHENกลับมาทำงาน…